Jul 4, 2018

Posted by

VG: Progress nothing without prepar...

VG: Progress nothing  without preparedness

CITY OF SAN FERNANDO – “Walang kahulugan ang progreso at kaunlaran...